menu bar
   
 
 
 
투자정보>경영일반>회사개요  
   
   
  회사명   STX엔진㈜   자본금(2017.12.31 현재)   69,141백만원
  설립일
  2004.04.01   결산기
  12월 결산
  상장일   2004.05.10   자산총계 (2017.12.31 현재)   817,767 백만원
  대표이사   고성환   본점주소   경남 창원시 성산구 공단로 474번길 36
  대표업종   엔진 및 터빈   대표전화   055) 280-0114 
biz